Luigi Giussani, Eul, puterea, operele (L'io, il potere, le opere - romeno)

Eul, puterea, operele

Traducere din limba italiană Andrei Niculescu
Luigi GiussaniNemira - Bucareşti 2005
Páginas: 304


Opera e încercarea de răspunde nevoilor din care e ţesută existența umană: o încercare care se dezvoltă în struscturi ce caută să fie cât mai adecvate posibil. În această realizare a propriei naturi omul îl imită pe Dumnezeu, urmăreşte în istorie figura lui Cristos.